privacybeleid


Introductie

Productsofasia.Com  stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens voorop. In dit privacybeleid hebben wij uiteengezet hoe wij jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens waarborgen. Dit privacybeleid heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van de klanten van onze website.

Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en altijd conform de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij verwerken jouw gegevens enkel voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verkregen. Dat doel kan zijn om je te informeren over aanbiedingen van productsofasia.com.Verwerkingsverantwoordelijke

Productsofasia.Com is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onze bedrijfsgegevens zijn:

Productsofasia.Com

Blaak 231

3011 GB Rotterdam

Kamer van Koophandel: 244 650 64

B.T.W.-nummer: NL.002412237B92

Wijzigingen

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld wanneer wij nieuwe producten of diensten gaan aanbieden. De meeste recente versie van dit privacybeleid staat op www.productsofasia.com (website) onder het kopje privacybeleid.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Jonger dan 16?

Wanneer je nog geen 16 bent, dan mag je ons alleen persoonsgegevens verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die dit privacybeleid hebben gelezen.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die wij via de website verzamelen zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Productsofasia.Com bewaart de persoonsgegevens zo lang je een account hebt of zo lang als de wet dat voorschrijft. Bij de beveiliging en de opslag van je persoonsgegevens zal Productsofasia.com altijd voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Productofasia.Com  Nieuwsbrief

We willen je graag op de hoogte houden van onze activiteiten en aanbiedingen. Je kunt je daarom inschrijven voor onze Nieuwsbrief.

Wanneer je je aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven, dan stem je ermee in dat Productsofasia.Com e-mail, tekstberichten (SMS) en reguliere post met informatie over producten van Productsofasia.Com, diensten, prijsvragen en actie aan je mogen sturen (“Nieuwsbrieven”)

Om je nieuwsbrieven te kunnen sturen, zullen we informatie verzamelen die nodig is voor het verzenden van deze nieuwsbrieven, zoals je voornaam en achternaam en het e-mailadres. Ter afstemming van de inhoud en het aanbod op wat naar onze mening past bij jouw persoonlijke interesses, gebruiken we ook andere informatie die je ons hebt verstrekt, zoals je geslacht, schoenmaat, geboortedatum, indicatie van voorkeuren enz., maar ook gegevens die wij over jou hebben vanaf het moment dat je met ons communiceert, zoals aankopen, website-gedrag etc. Op basis hiervan evalueren en beoordelen wij jouw interesses en voorkeuren.

Je kunt de toestemming die je hebt verstrekt te allen tijde intrekken door middel van het volgen van de eenvoudige instructies in de e-mail of andere berichten die je van ons hebt ontvangen, of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.


Productsofasia.Com Gastenboek

Wanneer je een vraag of opmerking verstuurt via de Productsofasia.com  gastenboek op de website of een e-mail stuurt naar productsofasia.com@hotmail.com verwerken wij de door jou opgegeven persoonsgegevens waaronder je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en de beschrijving van je vraag of opmerking.

Wij verwerken deze gegevens enkel ter afhandeling van jouw vraag of opmerking en om met je in contact te komen om je vraag of opmerking af te handelen. Deze verwerking van jouw Informatie is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Productsofasia.com, namelijk om klantenservice te kunnen bieden. Met jouw toestemming kunnen we de door jou opgegeven persoonsgegevens ook gebruiken om je een verzoek tot deelname aan een enquête toe te sturen.

 

Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?


Productsofasia.Com neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wat zijn je rechten?

Op grond van de privacywetgeving heb je als betrokkene een aantal rechten. In dit hoofdstuk binnen het privacybeleid wordt vermeld om welke rechten het gaat en op welke wijze je deze rechten kunt inroepen.

Reactie

We proberen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een week op je verzoeken te reageren. De mogelijkheid bestaat echter dat we meer tijd nodig hebben. Indien dat het geval is, zullen we je hierover voor afloop informeren. De extra tijd zal niet meer dan twee maanden bedragen.

Verzoeken kunnen worden gedaan via: productsofasia.com@hotmail.com

De mogelijkheid bestaat dat we een verzoek van je afwijzen, bijvoorbeeld omdat je verzoek ongegrond of buitensporig is of omdat we (wettelijk gezien) niet aan je verzoek kunnen of hoeven voldoen. We zullen je ook van een afwijzing op de hoogte stellen. Verder bestaat de mogelijkheid dat we je vragen jezelf te identificeren voordat we je verzoek in behandeling nemen.

We wijzen je er op dat je, in het geval wij een verzoek van je afwijzen, het recht hebt om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 


lnzagerecht

Je hebt het recht een verzoek in te dienen om te achterhalen of wij op jou betrekking hebbende persoonsgegevens verwerken. Indien dit het geval is, zullen we je in overeenstemming met de wet een kopie van de over jou verzamelde persoonsgegevens verstrekken.

 

Recht om je gegevens te wijzigen of verwijderen

Je hebt het recht om te verzoeken tot wijzigen en of wissen van (bepaalde) op jouw betrekking hebbende persoonsgegevens (het recht op vergetelheid). Indien je verzoek wordt toegekend, zullen we de betreffende persoonsgegevens wijzigen of verwijderen.

 
Recht op beperking

Je hebt het recht een verzoek in te dienen tot beperking van jouw persoonsgegevens. Dit betekent dat, indien het verzoek tot beperking wordt gehonoreerd, we gedurende de termijn van de beperking jouw persoonsgegevens niet verder zullen verwerken tenzij dit op basis van de wet toch geoorloofd is.


Recht op bezwaar

Je hebt het recht om, onder bepaalde omstandigheden, bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang. Als je bezwaar maakt, zullen we jouw privacy belangen afwegen tegen onze bedrijfsbelangen. Als jouw belang zwaarder weegt, zullen we jouw persoonsgegevens niet verder verwerken.

Indien jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing, kun je altijd bezwaar maken tegen de verwerking. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens niet meer voor dat doeleinde verwerken.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, tenzij Productsofasia.com verplicht is om op grond van wetgeving je gegevens langer te bewaren.


Vragen of klachten?

Als je vragen hebt over ons privacybeleid of het gebruik van cookies kan je altijd contact met ons opnemen per e-mail via productsofasia.com@hotmail.com. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonsgegevens en kom je er met ons niet uit, dan kun je je klacht ook indienen bij de Autoriteit PersoonsgegevensSchrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze Mega Deals.